Historiek

In het jaar 1967, op 28 augustus, werd in de schoot van de ‘hobbyclubs Sinaai’ de ‘toneelkring Baudeloo Sinaai’ opgericht. Een gemengde toneelkring die de mooie traditie van het Sinaaise toneelleven verder wilde zetten. Een twintigtal aanwezigen vulden die bewuste startdag het lokaal van de Sinaaise Civiele Bescherming, waarmee in de toekomst nog zou worden samengewerkt. Een bestuur werd verkozen: Herman Coddens (voorzitter), Beatrijs Rigaux (secretaris – schatbewaarder), Paul De Greyt, Raymond Maes en Stefan Van Pottelberge.

De naam ‘Baudeloo’ verwijst natuurlijk naar de gekende abdij Boudelo (anno 1197) die voor een groot deel op het grondgebied van Sinaai was gevestigd. Het wapenschild van de abdij is dan ook logischerwijze het logo van de kring geworden: een ster, twee gekruiste bisschopstaven en de leuze ‘Stella Duce’ (met de ster als leidster).

Het is evident dat de vereniging, die na enige tijd een zelfstandige koers vaarde, zich tot doel stelt de algemene ontwikkeling te bevorderen door het inrichten van toneelvoorstellingen en cursussen die aanleunen bij het toneelspelen, het bijwonen van voorstellingen van professioneel en niet-professioneel theater en alles wat tot de culturele verheffing van onze mensen kan bijdragen.

Heel wat toneelstukken (van verschillende genres) zijn de Baudeloo-revue gepasseerd. Een uitgebreid overzicht is op deze site te vinden onder archief. Maar ook kwalitatief bleef Baudeloo niet achterwege. Hun vierjaarlijkse deelname aan het provinciale klasseringtornooi (huidige klassering derde categorie) en behaalde prijzen op theatertornooien tonen dit aan.
In de schoot van Baudeloo is ook een jeugdafdeling actief.

Dat het bestuur af en toe eens wijzigde is vanzelfsprekend: bestuursleden komen en gaan (Beatrijs Rigaux, Yvonne Pijl, Paul De Greyt, Karel Puimege, Jozef Gijsel, Raymond Maes). Toch kende de toneelkring tot nu toe maar twee voorzitters: Herman Coddens (1967 – 2005) en Marleen De Plukker (vanaf 2005).