Overlijden Herman Coddens

Het is onze droeve plicht u mede te delen dat onze ere-voorzitter HERMAN CODDENS overleden is.

Herman was 48 jaar geleden de medestichter van onze toneelkring en ook jaren lang  huisregisseur, decorbouwer en meer dan 30 jaar voorzitter van Baudeloo.

Voor gegevens betreffende de uitvaart zie www.huisjozef.be.

Namens het bestuur,
Marleen De Plukker